Ausaes
 • 19

Paraula no normativa
Correcció: Ausades   

Afegeix la teua definició per a aquesta paraula

Afig la teua definició per a aquesta paraula

Aportacions dels nostres usuaris

 • Expressió utilitzada com a complementar una afirmació referint-se a alguna cosa. Generalment es sol gastar per a referirse a algú que fa alguna cosa (O alguna cosa que passa) moltes vegades.

  Exemple 1:
  — Està ploguent molt...
  — Ausaes que plou...

  Exemple 2:
  — Ahir menjares moltíssim!
  — Ausaes que menjares ahir!


  Manel, Sueca
 • Paraula que li dona èmfasi al que s'ha fet, al que s'ha dit o al que es vol fer o dir. Exemple 1: Ausaes que m'enrecorde d'ella! Exemple 2: Ausaes que li ho dirè! Exemple 3: Has vist quina taronja té el Miquel en aquest bancal? Ausaes que és bona!!! Exemple 4: N'éreu molts en el sopar d'ahir? Ausaes que n'erem, ausaes! Exemples 5: Són cares les ambresquilles aquestes eh? Ausaes!!!


  Miquel, Simat de la Valldigna

Milmots

Milmots és una eina interactiva que naix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-nos-les. Vet ací una nova manera de difondre, de conèixer i de compartir el nostre lèxic, les nostres paraules, associades als nostres pobles i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interactuació col·lectiva són les maneres que té Milmots d'apropar-nos allò que més ens caracteritza; els nostres mil mots dels nostres mil llocs.