Asmari
  • 9

Paraula no normativa
Correcció: Armari   

Afegeix la teua definició per a aquesta paraula

Afig la teua definició per a aquesta paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Simplement 'armari', dit com se solia a l'alt Berguedà i, segons l'Alcover-Moll, en algunes zones de Menorca.


    Dionís, Terrassa
  • "Asmari" és un sinònim col·loquial d'"armari", gastat a Benicarló.


    Ivan, Benicarló

Milmots

Milmots és una eina interactiva que naix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-nos-les. Vet ací una nova manera de difondre, de conèixer i de compartir el nostre lèxic, les nostres paraules, associades als nostres pobles i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interactuació col·lectiva són les maneres que té Milmots d'apropar-nos allò que més ens caracteritza; els nostres mil mots dels nostres mil llocs.