Porlam
  • 19

Paraula no normativa
Correcció: Pòrtland   

Afegeix la teua definició per a aquesta paraula

Afig la teua definició per a aquesta paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Forma col-loquial amb que els obrers anomenen el ciment.


    Jose, Lliria
  • Pols que barrejat amb aigua fa una pasta que una vegada dura és forta. S'empra en construcció.


    Joan salvador, Elx

Milmots

Milmots és una eina interactiva que naix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-nos-les. Vet ací una nova manera de difondre, de conèixer i de compartir el nostre lèxic, les nostres paraules, associades als nostres pobles i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interactuació col·lectiva són les maneres que té Milmots d'apropar-nos allò que més ens caracteritza; els nostres mil mots dels nostres mil llocs.