Cremat
  • 2

  

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Beguda elaborada a base de rom o un altre aiguardent, café, llima i sucre, que abans de beure's es flameja fins que es produïx la combustió quasi total de l'alcohol.


    Ramon, Aldaia

Milmots

Milmots és una eina interactiva que neix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-mos-les. Vet aquí una nova manera de difundir, de conèixer i de compartir lo nostro lèxic, les nostres paraules, associades als nostros pòpuls i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interacció col·lectiva són les maneres que té Milmots d'acostar-mos allò que més mos caracteritza; les nostres mil paraules dels nostros mil llocs.