Androna
  • 10

  

Afegeix la teua definició per a aquesta paraula

Afig la teua definició per a aquesta paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Fa esment al començament del clavegeram. És a dir, el lloc, normalment un forat cobert per una tapadora de metall en forma de garbell actuant de filtre, per on les aigües residuals i de pluja busquen l'exida cap als conductes subterranis d'evacuació.
    En altres lloc del País Valencià com Xàtiva s'anomena "albelló"


    Alfred Miquel Pastor Momparler, Castelló de rugat

Milmots

Milmots és una eina interactiva que naix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-nos-les. Vet ací una nova manera de difondre, de conèixer i de compartir el nostre lèxic, les nostres paraules, associades als nostres pobles i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interactuació col·lectiva són les maneres que té Milmots d'apropar-nos allò que més ens caracteritza; els nostres mil mots dels nostres mil llocs.