Ausaes
 • 12

Paraula no normativa
Correcció: Ausades   

Afegeix la teua definició per a aquesta paraula

Afig la teua definició per a aquesta paraula

Aportacions dels nostres usuaris

 • Expressió utilitzada com a complementar una afirmació referint-se a alguna cosa. Generalment es sol gastar per a referirse a algú que fa alguna cosa (O alguna cosa que passa) moltes vegades.

  Exemple 1:
  — Està ploguent molt...
  — Ausaes que plou...

  Exemple 2:
  — Ahir menjares moltíssim!
  — Ausaes que menjares ahir!


  Manel, Sueca

Milmots

Milmots és una eina interactiva que naix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-nos-les. Vet ací una nova manera de difondre, de conèixer i de compartir el nostre lèxic, les nostres paraules, associades als nostres pobles i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interactuació col·lectiva són les maneres que té Milmots d'apropar-nos allò que més ens caracteritza; els nostres mil mots dels nostres mil llocs.