Monyicot
  • 7

  

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Persona que es comporta de manera poc adequada, poc madura, o l'opinió del qual no es té en compte.


    Anna Asensio, Vila-real

Milmots

Milmots és una eina interactiva que neix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-mos-les. Vet aquí una nova manera de difundir, de conèixer i de compartir lo nostro lèxic, les nostres paraules, associades als nostros pòpuls i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interacció col·lectiva són les maneres que té Milmots d'acostar-mos allò que més mos caracteritza; les nostres mil paraules dels nostros mil llocs.