Bajoca
  • 58

  

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Afegeix la tua definició per aqueixa paraula

Aportacions dels nostres usuaris

  • Fruit amb la tavella de la bajoquera. Mongeta verda tendra.


    Marina, Reus
  • A Alcoi i rodalies, "bajoca" equival a pebrot o pimentó (solanàcia)


    Enric, Alcoi

Milmots

Milmots és una eina interactiva que neix a partir del gust per les nostres paraules i per les ganes de comunicar-mos-les. Vet aquí una nova manera de difundir, de conèixer i de compartir lo nostro lèxic, les nostres paraules, associades als nostros pòpuls i les nostres comarques. Les consultes, la participació i la interacció col·lectiva són les maneres que té Milmots d'acostar-mos allò que més mos caracteritza; les nostres mil paraules dels nostros mil llocs.